Se över husets tak

Vårt nordiska klimat utsätter våra hus för ett hårt slitage. Det som sliter allra mest på husen är fukten. I Sverige är det omväxlande soligt och regnigt under sommaren, regnigt under höst och vår och under vintern kan husens tak vara täckta av smältande snö. Vårt fuktiga klimat kan vi inte göra något åt men det är bra att ordna med takavvattning för att skydda våra hus från forsande vatten. Väggar skyddas mot regn med hjälp av färg men vattnet som rinner från taken kommer i sådana mängder att färg inte räcker till för att skydda husen, vattnet måste ledas bort.

Fuktskydd

I princip allt underhåll vi gör på våra hus handlar om att skydda dem mot fukt. Färgen på väggarna bleknar eller flagnar på grund av fukt och husen måste målas om. Spruckna takpannor måste bytas och tak måste med jämna mellanrum läggas om. Just taket är mycket utsatt för fukt, här kan du läsa mer om hur du inspekterar och underhåller ditt tak. Även husens grund måste skyddas mot fukt med hjälp av dränering. Tak är stora ytor och när det regnar faller det enorma mängder vatten på dem. Detta vatten måste ledas bort från väggar och husgrund som annars kommer att förstöras.

Takavvattning

Du bör regelbundet se över ditt hus takavvattning. Dessa måste då och då rensas från löv och annat. Du bör också kontrollera att rännorna lutar åt rätt håll – mot stuprören. Skadade hängrännor måste bytas. Mer om hur du gör detta kan du läsa här. Du bör också inspektera vindskivornas plåtbeklädnad och de så att de inte är skadade och att de verkligen skyddar vindskivorna. Stuprör behöver också regelbundet kontrolleras, du bör framförallt kontrollera att vattnet verkligen leds ned i dräneringen eller i en dagvattenledning. Leds inte vattnet bort utan samlas på marken kan det sippra ned i grunden som då kommer att vittra sönder.